Impressum i Copyright

Agricon Spółka z o.o.
Jeziorna 16
78-550 Czaplinek

Kontakt

Tel.: +48 94 375 50 77
Fax: +48 94 375 46 47
E-Mail: agricon@agricon.pl
www.agricon.pl

Inspektor ochrony danych

Thomas Prüllage
Tel.: 04447-801-146
E-Mail: datenschutzbeauftragter@bigdutchman.de

Wyłączenie odpowiedzialności

1.Treść
Agricon nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość przygotowanych informacji. Roszczenia związane z odpowiedzialnością wobec Agricon, dotyczące szkód lub natury ideowej, spowodowane używaniem lub brakiem używania przedstawionych informacji bądź używaniem błędnych bądź niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, jeżeli po stronie Big Dutchman AG nie ma udowodnionej, zamierzonej lub spowodowanej zaniedbaniem winy. Wszelkie oferty są dobrowolne i niewiążące. Big Dutchman AG zastrzega sobie wyraźnie zmiany, uzupełniania, usunięcia części stron lub całej oferty bądź tymczasowe lub ostateczne wstrrzymanie publikacji bez odrębnej informacji.

2.Referencje i linki
Wyrokiem z dnia 12 maja 1998 Sąd krajowy w Hamburgu zdecydował, że poprzez zamieszczenie linka ponosi się odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za treści na stronie, do której zamieszczono link. Może to być zmienione tylko wówczas, jeśli w sposób wyraźny wyrażono dystans do tych treści. Na tej stronie internetowej zamieszczone są linki do innych treści w Internecie. Odnośnie tych linków obowiązuje, co następuje: W sposób wyraźny zaznaczamy, że nie mamy żadnego wpływu na kształtowanie i treści stron, do których odsyłamy. Dlatego dystansujemy się niniejszym do tych treści wszystkich stron, do których odsyłamy na tej stronie internetowej. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich stron na tej stronie, na których znajdują się linku lub banery odsyłające do treści zewnętrznych.

3.Prawo autorskie
Agricon podejmuje starania przestrzegać we wszystkich publikacjach prawa autorskie użytych grafik, dokumentów dźwiękowych, nagrań video i tekstów, korzystać z utworzonych przez siebie grafik, dokumentów dźwiękowych, nagrań video i tekstów lub sięgać do grafik, dokumentów dźwiękowych, nagrań video i tekstów pozbawionych licencji. Prawa autorskie obiektów opublikowanych, które zostały utworzone samodzielnie przez Big Dutchman, pozostają wyłączną własnością Big Dutchman AG. Powielanie lub używanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, nagrań video i tekstów w innych elektronicznych publikacjach nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody Agricon.