1. Ochrona danych w skrócie

Wskazówki ogólne

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się identyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w impressum na tej stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony Państwa dane są zbierane w momencie ich przekazania do nas. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników.

Jakie przysługują prawa w zakresie danych?

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w impressum. Mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Analizy i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej można statystycznie ocenić zachowanie podczas surfowania. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza  zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie możesz odszukać pochodzenia tego zachowania. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej uniknąć, nie używając pewnych narzędzi. Więcej na ten temat można znaleźć w poniższej deklaracji o ochronie danych.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się identyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to dokonywane.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówki dotyczące organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Agricon Spółka z o.o.
Jeziorna 16
78-550 Czaplinek

Telefon:+48 94 375 50 77
E-mail: agricon@agricon.pl

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy, że wyślą Państwo do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych aż do jego cofnięcia.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Państwu lub osobom trzecim w typowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zwrócą się Państwo o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, a w razie konieczności do ich korekty, zablokowania lub usunięcia w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w impressum.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w naszej firmie.

Thomas Prüllage

Telefon: +49(0)4447-801-146
E-Mail: datenschutzbeauftragter@bigdutchman.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Cookies nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą uczynieniu naszej strony bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “sesyjne pliki cookie”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnym odwiedzaniu naszej strony internetowej.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na nie tylko w indywidualnych przypadkach, w pewnych przypadkach wykluczała akceptację plików cookie lub ogólnie, a po zamknięciu przeglądarki uruchamiała automatyczne usuwanie plików cookie. Gdy pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji przez Państwa pożądanych (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika) są przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przesyła. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • czas żądania serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytań za pomocą formularza kontaktowego, dane zawarte w formularzu zapytania, w tym dane kontaktowe podane w formularzu, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przetwarzane są więc wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy, że wyślą Państwo do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych aż do jego cofnięcia.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania od Państwa usunięcia, cofnięcia Państwa zgody na przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklamowe

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Oferent to Google Inc., 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych “cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony ma uprawniony interes w analizie zachowania użytkowników, aby optymalizować swoją ofertę internetową i reklamową.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Spowoduje to, że Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo uniemożliwić Google Analytics zbieraniedanych klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony w taki sposób, aby uniemożliwić zbieranie danych o użytkownikach podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłączenie Google Analytics.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych dotyczących umowy

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych na zlecenie i w pełni wdrożyliśmy surowe wymagania niemieckiego urzędu ochrony danych dotyczące korzystania z Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji “cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklamy Google związanej z zainteresowaniem oraz od danych odwiedzających pochodzących od innych dostawców. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć w preferencjach dotyczących reklam na koncie Google lub wyłączyć Google Analytics, gromadząc informacje zgodnie z opisem w sekcji “Wyłączanie gromadzenia danych”.

6. Wtyczki i narzędzia

Monotype Web Fonts

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Monotype do jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka musi połączyć się z serwerami Monotype. Dzięki temu Monotype będzie wiedział, że Państwa adres IP został użyty do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Korzystanie z serwisu Monotype Web Fonts ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa domyślnej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek Monotype można znaleźć na stronie https://www.fonts.com/info/legal.